Tapestri Domestic Violence Support Line - 404-299-2185

यदि तपाई माथि यी कुनै घट्ना घटेको छ भने, 
सम्झिनुस  तपाई एक्लो हुनुहुन्न!

यदि तपाई माथि यी कुनै घट्ना घटेको छ भने,
सम्झिनुस  तपाई एक्लो हुनुहुन्न!

यदि तपाई माथि यी कुनै घट्ना घटेको छ भने,
सम्झिनुस  तपाई एक्लो हुनुहुन्न!

के तपाईको  जीबन साथी वा घरका सदस्यहरुले :
कुटने, पिटने, लात मार्ने, औजार प्रयोग गरी तर्साउने गर्छ I
तपाईलाई ऊ बिना तपाई केही होइन भन्ने गर्छ I
जे पायो त्यही शब्द प्रयोग गरी होच्याउने तथा निच देखाउने गर्छ I
घर फर्काई दिन्छु भनी धम्की दिन्छ I
आप्रबासी हो भनी धम्क्याई नियन्त्रणमा राखन खोज्छ I
कामकाजमा बाधा अबरोध पुराउछ I
बालबच्चाबाट टाढा राखने धम्की दिन्छ I
परीवार तथा साथी भाईहरु बाट टाढा राख्छ I
यदि तपाई माथि यी कुनै घट्ना घटेको छ भने,
सम्झिनुस  तपाई एक्लो हुनुहुन्न!
तपाईलाई सहयोग गर्ने निकाय छ I
सम्पर्कको लागि तपेस्ट्री, ४०४-२९९-२१८५ मा फोन गर्नुहोस I

Sections  English Nepali-Bhutanese
Categories   Community Education Health
This article is untagged. Browse other tags ».

Comments

comments powered by Disqus
Valid XHTML 1.0 Valid CSS